Västra Rossö nu naturreservat

ROSSÖ. Länsstyrelsen har nu beslutat att bilda naturreservatet Västra Rossö.

 

Så gott som hela området, som gränsar till Kosterhavets Nationalpark, blev naturreservat redan 1981 under namnet Västra Råssö med Kockholmen. Sedan 2009 ingår dock stora delar av det området i nationalparken.

Det nya beslutet innebär att resterande delar av det gamla naturreservatet, och ytterligare ca 15 hektar havsområde, utgör det nya naturreservatet Västra Rossö.

Naturreservatet är 170 hektar stort, varav 131 hektar utgörs av hav och sköts av personal från Kosterhavets nationalpark.

Strömstad

lyssnaSmall