Göran Wallo - Bostad & Nät visionär

Som VD för Strömstad Net och Strömstad Byggen är Göran ständigt upptagen med nya utmaningar. 
 Radio Prime fick en uppdatering kring bostadsbristen och planerna för 150 nya lägenheter i Norrkärr - Mellby bland annat.

Lyssna igen på Intevjun med Göran Wallo

Media

Strömstad

lyssnaSmall