Nya strandskyddsgränser

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om nya strandskyddsgränser i 10 kommuner.

Tanken bakom de nya gränserna är, liksom tidigare, att stärka skyddet längs Bohuskusten. Anledningen till att man tagit nya beslut är att regeringen tidigare upphävt Länsstyrelsens beslut om utvidgning av strandskyddsområdet i aktuella kommuner, bland annat med hänvisning till att fel lagrum delvis använts. Detta har nu justerats, och i viss mån strandskyddsgränser. Både Strömstad och Tanum berörs av det nya beslutet.

Strömstad

lyssnaSmall