Magnus Löfström

Magnus Löfström

Hälsobrister på Tanums gymnasieskola

Kommunens miljöavdelning besökte i mitten av januari Tanums gymnasieskola för en så kallad offentlig tillsyn, där man kontrollerade hur verksamheten lever upp till Miljöbalkens föreskrifter. Vid inspektionen framkom en rad olika brister kopplat till främst städning. Bland annat var golvet i städförrådet smutsigt, likaså taklamporna i kafeterian samt de höga fönstren i trapphuset. Det kunde även konstateras att sofforna var skräpiga och att de stoppade stolarna i klassrummen hade samlat på sig mycket damm. Flera förbättringsåtgärder diskuterades också i samband med tillsynen. Bland annat var allmänbelysningen svag i datasalen och det saknades punktbelysning vid arbetsplatserna. Det förekom även klagomål på dålig luft i vissa lokaler. Vikten av att utreda det och därefter anpassa antalet personer i salarna påpekades därför. Christer Larsson, rektor vid Tanums gymnasieskola, säger att man generellt alltid åtgärdar uppkomna brister direkt.
  • Publicerad i Nyheter
Prenumerera på denna RSS-feed

Strömstad

lyssnaSmall