Vision 2030

Under projektet "Urban Platsinnovation" har en rad viktiga delprojekt startats.
 Åsa Massleberg besöker studion för att berätta mer.

Media

Senast ändradmåndag, 18 september 2017 10:52

Strömstad

lyssnaSmall